Genesis 1

Genesis 1God schept de wereld

God schept de wereld in zes dagen vanuit het niets. Er was geen licht, dus moest er licht komen. Hij scheidde dit van de duisternis. Licht was goed, en hij noemde het dag. Duisternis werd nacht. En zo zat de eerste dag er alweer op. Een paar dagen later zei God dat er lichten aan het hemelgewelf moesten komen om de dag te scheiden van de nacht. Dat begrijp ik niet helemaal, want dat was toch al gedaan op de eerste dag? Hoe dan ook, God ging noest verder met scheppen en zo kwamen er vissen in de zee en vogels in de lucht. Daarna was het de beurt aan alle andere levende dier en toen was het eindelijk zover dat de mens geschapen werd. Als laatste maar wel als evenbeeld van God. Ze moesten vruchtbaar en talrijk worden, de aarde bevolken en onder haar gezag brengen. Terugblikkend op wat hij al die dagen gedaan had vond God dat hij zeer goed werk had verricht.

De schepping van de dieren (ca.1550), Il Tintoretto (1518-1594)

Ik ben opgegroeid zonder waarachtige bijbelkennis. Nooit echt als een gemis ervaren, behalve tijdens mijn universitaire studie Geschiedenis en nu opnieuw bij de studie Algemene cultuurwetenschappen aan de OU. Daarom probeer ik deze achterstand nu eens voor altijd weg te werken door elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen. Op 28 december 2021 ben ik begonnen met het Oude Testament (De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004.)]

Alle blogposts over de bijbel zijn hier te vinden.