Genesis 6

Genesis 6God roept Noah

De aarde wordt gaandeweg bevolkt met steeds meer mensen. Mannen en vrouwen. Vooral de dochters waren erg in trek bij de zonen van de goden. Onduidelijk is het wie dit zijn. De mensen zelf misschien? In ieder geval besloot God rond die tijd dat zijn levensgeest niet in de mens kon blijven, want de mens is immers niets meer dan vlees. Als gevolg konden mensen nog maar maximaal hondertwintig jaar oud worden. Er wordt ook nog vermeld dat zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de vrouwen er giganten leefden op aarde. 

Dan breekt het moment aan dat God ontevreden is met zijn schepping. De mensen zijn corrupt en hij voelde zich daardoor diep gekwetst. Er zit niets anders op voor hem dan de gehele bevolking weg te vagen. Inclusief het dierenrijk. Want hij heeft spijt dat hij dit allemaal geschapen heeft. Tja. 

Alleen Noach vond bij de HEER genade. Hij vertelde Noach van zijn plan om de mensheid en de aarde te vernietigen, maar gaf hem een gedetailleerde opdracht tot het bouwen van een ark waarin hij van elke bestaande diersoort een koppel aan boord moest nemen. Oh, en Noach mocht ook zijn vrouw, zijn zonen, en de vrouwen van zijn zonen meenemen. Plus natuurlijk voldoende proviand. Noach deed alles zoals God het hem had opgedragen.

God roept Noah, mozaiek (ca.1218) in Monreale kathedraal te Sicilië

Omdat ik tijdens de studie Algemene cultuurwetenschappen regelmatig merk dat enige bijbelkennis wel handig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boeken’ begonnen.

Alle blogposts over de bijbel zijn hier te vinden.