Ga naar de inhoud

Het Beloofde Land

Iemand zei: “Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen.”

Na vele jaren van onderdrukking trokken ze uiteindelijk weg. Ze hadden gezien dat hun onderdrukkers, ondanks beloftes van hogerhand, niet ter verantwoording werden geroepen. De situatie bleef uitzichtloos.

Geen grote rijkdommen droegen ze met zich mee. Slechts hoop als bagage. Het weinige materiële hadden ze moeten inleveren. Aan bemiddelaars die hen nieuwe beloftes deden. Die hen deden denken aan hun onderdrukkers. Maar soms moet men geloven. Uitgaan van het goede in de mens.

Dus maakten ze zich op voor de reis.
En haalden nog eens diep adem voordat ze in het voertuig stapten. Een laatste straaltje zon kierde naar binnen voordat de deur in het slot viel. De reis kon beginnen.
Bestemming: Het beloofde land.

Iemand zei: “Niet het doel is belangrijk, maar de reis er naar toe.”

Men zegt zoveel.

Promised Land is een nummer van de cd The simple life, van Bart de Win.
Meer info is te vinden op:
http://www.bartdewin.nl/

~ ~ ~