Ga naar de inhoud

Therapeutisch werken

De grens tussen ons perceel en dat van de buren wordt gevormd door een strook grond die volgens het bestemmingsplan niet bebouwd of op enigerlei andere wijze gebruikt mag worden. Het moet vrij blijven omdat er een duiker onderdoor loopt die de afwatering van de sloten achter ons huis verbindt met de Linge voor ons huis. In het geval dat er bijvoorbeeld een verstopping is moet de de gemeente er altijd bij kunnen om dit te verhelpen.

Begrijpelijk, maar je kunt er dus niet veel mee. Reden voor de vorige eigenaar om het daarom maar compleet te verwaarlozen. En tot nu toe hebben wij er verder ook niet veel aandacht aan gegeven anders dan dat we regelmatig het ergste onkruid hebben verwijderd. Maar dit jaar zijn we dan eindelijk begonnen met het snoeien van de meidoorn als een van de grotere klussen om dit stukje grond wat meer bereikbaar te maken. Helaas kwam mijn liesbreuk en bijbehorende operatie er tussendoor en vielen de activiteiten weer stil.

Deze week ben ik opnieuw begonnen om de strook grond te betrekken bij onze opruimwerkzaamheden die verband houden met de komende verbouwing aan de schuur. Want niet alleen had de vorige eigenaar de boel niet bijgehouden, hij had het ook als stortplaats gebruikt voor overtollige stenen en ander puin. Nu we de container achter hebben staan zag ik het als een mooie gelegenheid om die troep ook meteen weg te gooien.

Omdat ik het nog steeds wat voorzichtig aan moet doen na de LBO had ik wat meer tijd om de verschillende stenen die er lagen wat aandachtiger te bekijken. Vooral het vele mos wat er op gegroeid was liet zien hoe mooi de natuur toch altijd weer is wanneer je er de tijd voor neemt. Elke steen die ik in mijn handen nam had een ander natuurlandschap in petto en de details waren prachtig. Erg hard ging het dus niet met opruimen. Het had eerder iets weg van werken op therapeutische basis.

Tussen de verschillende soorten puin vond ik ook nog voldoende stenen van een apart formaat die nog in goede staat waren. Daarvan heb ik er een stel opzij gelegd om later te gebruiken voor het aanleggen van bijvoorbeeld een barbecue of zitje. Want weggooien, ook al zijn het maar stenen, blijft moeilijk. Ook voor mij.