Woensdag, 5 januari 2022

Toen ik vanochtend wakker werd wilde ik met een ferme klap de wekker uitschakelen. Een stekende pijn in mijn rug maakte dat echter onmogelijk. Meteen wist ik weer wat er enkele uren eerder gebeurd was. Midden in de nacht wilde ik me iets te enthousiast van mijn ene op mijn andere zij draaien. Meteen schoot het weer in mijn rug. Terug bij af.

Opstaan ging dus wederom moeizaam. Toch ging het daarna de goede kant op. Met voldoende beweging tijdens en tussen de calls trok de pijn geleidelijk weg uit mijn rug. Aan het eind van de werkdag overwoog ik zelfs even om een rondje te gaan hardlopen. Wijs als ik ben… hield ik het bij wandelen.

In de avond verder met de literatuuropdracht. Omdat het een individuele tentamenopdracht betreft waarbij we geacht worden onderling niet te corresponderen of samen te werken, laat ik hier ook de details achterwege voor wat betreft de vordering die ik maak. Zodra ik mijn opdracht heb ingeleverd en de deadline is verstreken kom ik er wel op terug. Voor nu kan ik volstaan met te zeggen dat het veel tijd kost. Niet alle zoekmachines zijn even gebruiksvriendelijk en/of snel.

Ik heb ook nog wat moeten sleutelen aan de website van Inge. Die had een server error. Het had te maken met een automatische PHP versie upgrade. Waarschijnlijk is ofwel het thema en/of een plugin nog niet PHP 8.0 geschikt. Gelukkig kon de versie teruggezet worden naar 7.4, waarna de site weer bereikbaar was. Nu heb ik tot november dit jaar de tijd om na te gaan wat er moet gebeuren om zowel de site van Inge als die van mij PHP 8.0 geschikt te maken, want dan gaat de upgrade onherroepelijk plaatsvinden.